• اشتراک
کتاب منزل به منزل با خمینی نوشته محمد جواد مرادی نیا
منزل با منزل با خمینی :
سرشناسه :مرادی‌نیا، محمدجواد
‏عنوان و نام پدیدآور :منزل با منزل با خمینی/محمدجواد مرادی‌نیا ؛ طرح و نظارت موسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی (س).
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، واحد ادبیات، 1385.
‏مشخصات ظاهری : 197 ص
‏شابک :‏‫964-335-825-9
‏موضوع :خمینی، روح الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.