• اشتراک
کتاب قدس ایران نوشته موسسه نشر آثار امام خمینی
قدس ایران :
عنوان و نام پدیدآور :قدس ایران بانوی بزرگ انقلاب / تهیه کننده موسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی (س).
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، 1388.
‏مشخصات ظاهری :410 ص
‏شابک :‏‫ 978-964-212-054-3
‏موضوع :ثقفی،خدیجه‏‫(خمینی)‏‫
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.