• اشتراک
کتاب خاطرات کیومرث صابری (گل آقا) نوشته موسسه نشر آثار امام خمینی
خاطرات کیومرث صابری :
عنوان و نام پدیدآور :خاطرات کیومرث صابری (گل آقا)/ موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام
خمینی (س)، معاونت پژوهشی - گروه تاریخ.
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، 1386.‏
‏مشخصات ظاهری :‏‫170 ص
‏شابک :‏‫‏ ‫978-964-335-940-9
‏موضوع :صابری، کیومرث
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.