• اشتراک
کتاب خمینی روح الله نوشته علی قادری
خمینی روح‌الله :
سرشناسه :ق‍ادری‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :خمینی روح‌الله/ علی قادری.: زندگینامه امام‌خمینی بر اساس اسناد و
خاطرات و خیال
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)‏‫‏، -1378
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏2ج.
‏شابک :‏‫‏9789643351951
موضوع :زندگینامه امام خمینی بر اساس اسناد وروایات
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.