• اشتراک
کتاب در آمدی نظری بر جنبش های اجتماعی نوشته حمیرا مشیرزاده
درآمدی نظری بر جنبش‌های اجتماعی :
سرشناسه :م‍ش‍ی‍رزاده‌، ح‍م‍ی‍را
‏عنوان و نام پدیدآور :درآمدی نظری بر جنبش‌های اجتماعی/ حمیرا مشیرزاده.
‏مشخصات نشر :تهران: ‏‫پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی‏‫،.
‏مشخصات ظاهری :‏‫290 ص
‏شابک‏‫978-964-7986-78-6 :
‏موضوع :جنبش‌های اجتماعی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.