• اشتراک
کتاب معمای پیش بینی انقلاب ها نوشته محمدرضا طالبان
معمای پیش‌بینی انقلاب‌ها :
سرشناسه :طال‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :معمای پیش‌بینی انقلاب‌ها ( با رویکردی بر انقلاب‌ اسلامی ایران)/ محمدرضا
طالبان.
‏مشخصات نشر :تهران: پژوهشکده امام خمینی ( ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی،
‏مشخصات ظاهری :‏‫262 ص
‏شابک ‏‫:‏‫978-964-7986-74-8
‏موضوع :انقلاب
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.