• اشتراک
کتاب امام خمینی و پارلمان در جمهوری اسلامی نوشته محمد وحید قلفی
امام خمینی و پارلمان در جمهوری اسلامی ایران :
سرشناسه :ق‍ل‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دوح‍ی‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫امام خمینی و پارلمان در جمهوری اسلامی ایران‏‫: سیر تکوین نهاد پارلمان در
اندیشه امام خمینی (س)‏‫/ محمدوحید قلفی.
‏مشخصات نشر :تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، 1393.
‏مشخصات ظاهری :‏ 277 ص.
‏شابک‏‫: 978-964-212-371-1
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.