• اشتراک
کتاب ولت مطلوب از دیدگاه امام خمینی نوشته علی داستانی بیرکی
دولت مطلوب از دیدگاه امام خمینی :
 سرشناسه :داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ‏
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫دولت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (س)‏‫/ به کوشش علی داستانی‌بیرکی‏‫؛        
‏مشخصات نشر :‏‫تهران ‏‫: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، ‏‫1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫354 ص
‏شابک‏‫:‏‫978-964-2123-17-9
‏موضوع :دولت

 

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.