• اشتراک
کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در لبنان نوشته عباس کاکایی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در لبنان :
 سرشناسه :کاکایی، عباس
‏عنوان و نام پدیدآور :سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در لبنان/ عباس کاکایی
‏مشخصات نشر :تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی
‏مشخصات ظاهری :‏‫218 ص
‏شابک‏‫978-964-7986-64-9 :
‏موضوع :ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.