• اشتراک
کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی نوشته محمد حسین جمشیدی
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
سرشناسه :ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)‏‫/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫تهران‏‫: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ‏‫،
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏ 712 ص.
‏‏شابک :‏‫ ‎9647986203 ‏
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.