• اشتراک
کتاب صدور انقلاب اسلامی نوشته بهرام نوازنی
صدور انقلاب اسلامی :
سرشناسه :ن‍وازن‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
‏عنوان و نام پدیدآور :صدور انقلاب اسلامی :زمینه‌ها و پیامدهای بین‌المللی آن/ بهرام نوازنی.
‏مشخصات نشر :تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی‏‫‏،
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏480 ص
‏شابک: ‏‫978-964-7986-53-3
‏موضوع :ایران- تاریخ - انقلاب اسلامی،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.