• اشتراک
کتاب پرسش و پاسخ ها نوشته علی داستانی بیرکی
پرسش‌ها و پاسخ‌ها :
سرشناسه :داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :پرسش‌ها و پاسخ‌ها ؛[به سفارش] موسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(س) ،معاونت پژوهشی، مدیریت تحقیقات.
‏مشخصات نشر :تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫، 1393.
‏شابک978-964-212-378-0:
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.