• اشتراک
کتاب حقیقت جهاد در مکتب اسلام نوشته شهاب الدین اشراقی
حقیقت جهاد در مکتب اسلام :
سرشناسه :اش‍راق‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :حقیقت جهاد در مکتب اسلام/ تالیف شهاب‌الدین اشراقی ؛ بازنگری و
تحقیق تحت اشراف مرتضی اشراقی.
‏مشخصات نشر :تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج، ‏‫‏1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏387 ص.
‏موضوع :جهاد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.