• اشتراک
کتاب تبین الگوی تصمیم گیری و سیاستگذاری امام خمینی نوشته مجتبی اسکندری
تبیین الگوی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری امام‌ خمینی :
سرشناسه :اسکندری، مجتبی
عنوان و نام پدیدآور :تبیین الگوی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری امام‌ خمینی(س)/مجتبی
اسکندری.
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج‏‫،
‏مشخصات ظاهری:‏‫ 520ص
‏شابک :‏‫‏‫‏‫ 964-335-858-5
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.