• اشتراک
کتاب تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی نوشته یحیی فوزی تویسرکانی
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و انقلاب اسلامی :
سرشناسه :ف‍وزی‌ ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌ (1357 - 1380) /
ی‍ح‍ی‍ی‌ ف‍وزی‌‌ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
ع‍روج‌‏‫، 1384.‏
‏مشخصات ظاهری :‏‫2ج
‏شابک :9789643353742
‏موضوع :جنگ ایران و عراق
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.