• اشتراک
کتاب ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی نوشته روح الله خمینی
ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
‏عنوان و نام پدیدآور :ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی(س)/استخراج و تنظیم معاونت
پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ‏‫1383.
‏مشخصات ظاهری :‏‫[449]‏‫ص.
‏شابک :‏‫‏‏‫‏‫964-335-037-1‏
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.