• اشتراک
کتاب آئینه آفتاب نوشته سید احمد خمینی
آئ‍ی‍ن‍ه‌ آف‍ت‍اب‌:
سرشناسه :خمینی، احمد
‏عنوان و نام پدیدآور :آئ‍ی‍ن‍ه‌ آف‍ت‍اب‌: ت‍ب‍ی‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍لام‌ و پ‍ی‍ام‌ ح‍ض‍رت‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌
وال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ س‍ی‍داح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر کتهران: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)‏‫‏‏، 1374.‏
‏مشخصات ظاهری ک‏‫‏‏260 ص.‏
‏شابک : ‏‫‏‏ ‏‏‫964-335-101-7
‏موضوع :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.