• اشتراک
کتاب خاله پیره و خاله پیرتره نوشته طاهره ایید
خاله پیره و خاله پیرتره :
سرشناسه :ای‍ب‍د، طاه‍ره‌
‏عنوان و نام پدیدآور :خاله پیره و خاله پیرتره/ نویسنده طاهره ایبد ؛ تصویرگر گلنوش شریفی؛ زیر
نظر شورای فرهنگی.
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش‏‫‏‏‏‏‏، ‏‫1393.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏‏‏‏‏24 ص.: مصور( رنگی).
‏شابک : 978-600-296-067-2
‏یادداشت :گروه سنی: ب،ج.
‏موضوع :داستان‌های فارسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.