• اشتراک
کتاب سایه ای که سر نداشت نوشته سوسن طاقدیس
سایه‌ای که سر نداشت :
سرشناسه :طاق‍دی‍س‌، س‍وس‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :سایه‌ای که سر نداشت، دم نداشت، تن هم نداشت/نویسنده سوسن
طاقدیس ؛ تصویرگر مجتبی عصیانی.
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش، ‏‫1391.
‏مشخصات ظاهری :‏‫24 ص.: مصور( رنگی).
‏شابک :‏‫‏‫978-964-349-997-6
‏یادداشت :گروه سنی: الف،‌ب.
‏موضوع :داستان‌های تخیلی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.