• اشتراک
کتاب ماجراهای نخودی نوشته شکوه قاسم نیا
ماجراهای نخودی :
عنوان و نام پدیدآور :ماجراهای نخودی/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ش‍ک‍وه‌ ق‍اس‍م‌ن‍ی‍ا؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر آراس‍ت‍ه‌ رزاق‍ی‌
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ی‍دای‍ش‌، 1389.
‏مشخصات ظاهری :5ج.دریک مجلد
شابک :9789646055025
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.