• اشتراک
کتاب قصه هایی برای خواب کودکان (خرداد) نوشته موسسه کودکان دنیا
ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ ( خ‍ردادم‍اه‌):
عنوان و نام پدیدآور :ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ ( خ‍ردادم‍اه‌)/ زی‍رن‍ظر ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ا
گ‍رگ‍ان‍ی‌؛تصویرگر علی نامور؛ زیر نظر گروه قصه موسسه پژوهشی کودکان دنیا.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : پ‍ی‍دای‍ش‌ ‏‫، 1388.
‏مشخصات ظاهری :142 ص‌.:م‍ص‍ور.
‏شابک :‏‫ 978-964-349-347-9
‏یادداشت :گروه سنی:ب،ج
‏موضوع :داستانهای تخیلی - مجموعه‌ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.