• اشتراک
کتاب قصه هایی برای خواب کودکان (آذر) نوشته موسسه کودکان دنیا
ق‍ص‍ه‌ه‍ایی ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ آذرم‍اه‌ :
عنوان و نام پدیدآور :ق‍ص‍ه‌ه‍ایی ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ آذرم‍اه‌ (برای کودکان خردسال)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ دن‍ی‍ا؛ زی‍رن‍ظر ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ا گ‍رک‍ان‍ی‌؛ تصویر گر پژمان رحیمی زاده.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ ‏‫: پ‍ی‍دای‍ش‌ ‏‫، 1384.
‏مشخصات ظاهری :‏‫145ص. : م‍ص‍ور
‏شابک :9789643493677
‏یادداشت :گروه سنی: ب،ج
‏موضوع :داستان‌های کوتاه - مجموعه ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.