• اشتراک
کتاب دیزی و درد سرهای غول بودن نوشته کیس گری
‏ دیزی و دردسرهای غول بودن :
 سرشناسه :گری، کیز
‏عنوان و نام پدیدآور :دیزی و دردسرهای غول بودن/ نوشته کیس گری؛ مترجم مژگان کلهر؛
تصویرگر گاری پارسونز.
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش، ‏‫1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫204 ص.: مصور.
‏شابک:  ‫978-600-296-085-6
‏یادداشت :گروه سنی:‌ ب،‌ ج.
‏موضوع :داستان‌های انگلیسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.