• اشتراک
کتاب ضیافت معرفت نوشته قربانعلی دری نجف آبادی
ضیافت معرفت‏‫ :
سرشناسه :دری‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ضیافت معرفت‏‫/ [نویسنده‏‫] قربانعلی دری‌نجف‌آبادی.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫، ‏‫1391.
‏مشخصات ظاهری :‏‫1ج
‏شابک :‏‫978-964-476-286-4
‏موضوع :خودسازی - جنبه‌های مذهبی - اسلام
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.