• اشتراک
کتاب دوازده گفتار نوشته محمدرضا مهدوی‌کنی
دوازده گفتار :
سرشناسه :م‍ه‍دوی‌ ک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :دوازده گفتارمجموعه بیانات آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی/ [ گردآورنده]
دانشگاه امام صادق (ع)، واحد خواهران.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫، 1390.
‏مشخصات ظاهری :‏‫255 ص.
‏شابک :‏‫978-964-476-268-0
‏موضوع :اسلام و علوم
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.