• اشتراک
کتاب لبخند محمدی نوشته غلامرضا حیدری ابهری
ل‍ب‍خ‍ن‍د م‍ح‍م‍دی‌ :
سرشناسه :ح‍ی‍دری‌ اب‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا‏
‏عنوان و نام پدیدآور :ل‍ب‍خ‍ن‍د م‍ح‍م‍دی‌ (ص) (خ‍لاص‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ب‍س‍م‌ آف‍ت‍اب‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ غ‍لام‍رض‍ا ح‍ی‍دری‌
اب‍ه‍ری‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1381.
‏مشخصات ظاهری :‏‫83ص.
‏شابک :‏‫ ‏‫‎964-476-010-7
‏موضوع :محمد‏‫ (ص)، پیامبر اسلام، ‏‫53 قبل از هجر.‏‏ - داستان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.