• اشتراک
کتاب سرچشمه های آرامش نوشته محمد شفیعی مازندرانی
 سرچشمه‌های آرامش :
سرشناسه :ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :سرچشمه‌های آرامش : شصت عامل آرامش‌بخش و ضد اضطراب و
افسردگی از دیدگاه تربیت و روان‌شناسی اسلامی/ سیدمحمد شفیعی‌مازندرانی ؛ ویراستار
غلامرضا امامی.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ‏‫1392.
‏مشخصات ظاهری :261ص.
‏شابک :978-964-476-304-5
‏موضوع :بهداشت روانی - جنبه‌های مذهبی - اسلام
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.