• اشتراک
کتاب ابعاد عرفانی اسلام نوشته آنه ماری شمیل
اب‍ع‍اد ع‍رف‍ان‍ی‌ اس‍لام‌ :
سرشناسه: ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌‌م‍اری‌
‏عنوان و نام پدیدآور :اب‍ع‍اد ع‍رف‍ان‍ی‌ اس‍لام‌/ آن‌م‍اری‌ ش‍ی‍م‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ گ‍واه‍ی‌ .
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1374.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 703 ص.
‏شابک :‏‫ 978-964-476-027-3
‏موضوع :تصوف
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.