• اشتراک
کتاب دعوت اسلامی نوشته حسن بشیر
دعوت اسلامی:
سرشناسه :بشیر، حسن
‏عنوان و نام پدیدآور :دعوت اسلامی: مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسلامی/ تالیف حسن بشیر.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ‏‫1393.
‏مشخصات ظاهری :‏‫424ص.: نمودار.
‏شابک‏‫‏‫978-964-476-331-1 :
‏موضوع :اسلام - تبلیغات
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.