• اشتراک
کتاب نهج الفصاحه مترجم و محقق علی غضنفری.
ن‍ه‍ج‌‌ال‍فصاحه :
سرشناسه :ف‍ری‍د، م‍رت‍ض‍ی‌، گردآورنده
ترجمه‌ای روان، نمایه‌ای برای محققان و اسناد روایات‏‫/ [گردآورنده ابوالقاسم پاینده]‏‫؛ مترجم و محقق علی غضنفری.
م‍وض‍وع‍ی‌ س‍ی‍ری‌ دی‍گ‍ر در ن‍ه‍ج‌‌ال‍فصاحه‌ ‏‫/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ف‍ری‍د‌ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1380.
‏مشخصات ظاهری :[680] ص.
‏شابک :
964-95260-3-X 
‏موضوع :محمد‏‫ (ص)، پیامبر اسلام، ‏‫53 قبل از هجرت - کلمات قصار
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.