• اشتراک
کتاب شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق 3 جلدی نوشته محمد تقی فلسفی
ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر دع‍ای‌ م‍ک‍ارم‌الاخ‍لاق‌ :
سرشناسه :ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر دع‍ای‌ م‍ک‍ارم‌الاخ‍لاق‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1370‏-‏‏
‏شابک :‏‫9789644305696
‏موضوع :‏‫ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌‏‫. صحیفه سجادیه - نقد و تفسیر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.