• اشتراک
کتاب ، کتاب انقلاب فصل بیداری نوشته محمد رضا زائری
کتاب انقلاب ، فصل بیداری :
سرشناسه :زائ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور :کتاب انقلاب ، فصل بیداری/ محمد‌رضا زائری.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫، 1391.
‏مشخصات ظاهری :‏‫419ص.
‏شابک :‏‫978-964-476-303-8 :
‏موضوع :خمینی ، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.