• اشتراک
کتاب تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق نوشته علی اکبر ولایتی
ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍راق‌ :
شابک :‏‫ ‏‫978-964-430-469-9
‏عنوان و نام پدیدآور :ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ولای‍ت‍ی‌ .
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1376.
‏مشخصات ظاهری :502 ص‌.‏‫: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏موضوع :ولایتی، علی‌اکبر‏ - خاطرات
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.