• اشتراک
کتاب اسلام و صلح جهانی نوشته سید قطب
 
اسلام و صلح جهانی :
سرشناسه :ق‍طب‌، س‍ی‍د
‏عنوان و نام پدیدآو  :اسلام و صلح جهانی/نویسنده سیدقطب ؛ ترجمه و توضیحات از زین‌العابدین‌
قربانی، هادی خسروشاهی.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1391
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 317 ص.
‏شابک :‏‫978-964-476-292-5
‏موضوع :صلح - جنبه‌های مذهبی - اسلام
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.