• اشتراک
کتاب شرح زیارت امین الله نوشته سید هاشم رسولی
 
ش‍رح‌ زی‍ارت‌ ام‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌ :
سرشناسه :رس‍ول‍ی‌، سیده‍اش‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ش‍رح‌ زی‍ارت‌ ام‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌/ ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌ م‍ح‍لات‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1374.
‏مشخصات ظاهری :‏‫334ص.
‏شابک : ‏‫978-964-430-654-9
‏موضوع :زیارتنامه امین‌الله - نقد و تفسیر
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.