• اشتراک
کتاب دین پژوهی نوشته عبدالرحیم گواهی
دین پژوهی :
سرشناسه :گ‍واه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :دین پژوهی: جستارهایی در پدیدارشناسی ادیان/[گردآورنده] ترجمه و تالیف
عبدالرحیم گواهی.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ‌اسلامی‏‫، 1390.
‏مشخصات ظاهری :352ص.
‏شابک :‏‫‏‫978-964-476-259-8
‏موضوع :دین - تاریخ
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.