• اشتراک
کتاب تاریخ شیعه نوشته محمد حسین مظفر
‏ ت‍اری‍خ‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ :
سرشناسه :م‍ظف‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫ت‍اری‍خ‌ ش‍ی‍ع‍ه‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ظف‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1368.‏‏‏
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏424 ص.‏‏
‏شابک :‏‫ ‏‫978-964-430-663-1
‏موضوع :شیعیان - تاریخ
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.