• اشتراک
کتاب زندگانی امام حسن مجتبی(ع) نوشته ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌م‍ح‍لات‍ی‌.
‏‫ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌(ع‌) :
‏سرشناسه :رس‍ول‍ی‌، سیده‍اش‍م‌
‏عنوان و نام پدیدآور :زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌(ع‌) / ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌م‍ح‍لات‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1369.
‏مشخصات ظاهری:‏‫ 484 ص.
‏شابک :‏‫‏‫978-964-430-345-6  
‏موضوع :‏‫حسن‌بن علی (ع)، امام دوم
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.