• اشتراک
کتاب فرصتی برای شیخ نوشته کامران پارسی‌نژاد.
فرصتی برای شیخ: 
سرشناسه :پ‍ارس‍ی‌ن‍ژاد، ک‍ام‍ران‌
‏عنوان و نام پدیدآور :فرصتی برای شیخ: داستان زندگی شیخ‌بهایی/ کامران پارسی‌نژاد.
‏مشخصات نشر :تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏‫، 1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫208ص.: مصور
‏شابک :‏‫ ‏‫978-964-476-381-6
‏موضوع :ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دبن‌ح‍س‍ی‍ن‌، -داستان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.