• اشتراک
کتاب مبانی اندیشه اسلامی نوشته ابوالفضل کیاشمشکی
مبانی اندیشه اسلامی :
سرشناسه :ک‍ی‍اش‍م‍ش‍ک‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
‏عنوان و نام پدیدآور :مبانی اندیشه اسلامی( 1)/ ابوالفضل کیاشمشکی، رضا اکبری، مهراب
صادقی‌نیا؛
‏مشخصات نشر :قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫، دفتر نشر معارف‏‫، 1389.
‏مشخصات ظاهری :‏‫223 ص.
‏شابک :‏‫‏‫978-964-531-230-3
‏موضوع :تعلیمات دینی اسلامی - راهنمای آموزشی(عالی)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.