• اشتراک
کتاب هزارنکته باریک تر از مو (2) نوشته دی‍وی‍د ف‍ل‍دم‍ن‌
ه‍زار ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍اری‍ک‍ت‍ر از م‍و 2 :
سرشناسه :ف‍ل‍دم‍ن‌، دی‍وی‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :ه‍زار ن‍ک‍ت‍ه‌ ب‍اری‍ک‍ت‍ر از م‍و/ [دی‍وی‍د ف‍ل‍دم‍ن‌]؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ال‍ون‍د؛
وی‍راس‍ت‍ار م‍ح‍م‍ود س‍ال‍ک‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫‏‏‏، 1378 
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏‏ م‍ص‍ور.
‏شابک :9789643495085
‏موضوع :پرسش‌ها و پاسخ‌ها
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.