• اشتراک
کتاب پستانداران اولیه نوشته دوگل دیکسون
پستانداران اولیه :
سرشناسه :دی‍ک‍س‍ون‌، دوگ‍ال‌
‏عنوان و نام پدیدآور :پستانداران اولیه / نوشته دوگل دیکسون ؛ ترجمه نوشین ابراهیمی.
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش‏‫، 1388.
‏مشخصات ظاهری :31ص.: مصور ( رنگی )
‏شابک‏‫‏‫978-964-349-691-3 :
‏موضوع :پستانداران - سنگواره‌ها- ادبیات کودکان و نوجوانان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.