• اشتراک
کتاب قصه خسرو و شیرین بازنویسی مژگان کلهر
قصه خسرو و شیرین :
سرشناسه :ک‍ل‍ه‍ر، م‍ژگ‍ان‌
‏عنوان و نام پدیدآور :قصه خسرو و شیرین/ بازنویس مژگان کلهر ؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ان‍ل‍ی‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌.
‏مشخصات نشر :تهران: پیدایش، ‫‏1390.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏144 ص.: مصور
‏شابک :‏‫‏‏ ‫978-964-349-914-3
‏موضوع :نظامی، الیاس‌بن‌یوسف. خسرو و شیرین- اقتباس‌ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.