• اشتراک
کتاب ویلیام شکسپیر عاشق نوشته اندرو دانکین
ویلیام شکسپیر عاشق :
سرشناسه :دانکین، اندرو
‏عنوان و نام پدیدآور :ویلیام شکسپیر عاشق/ اندرو دانکین‏‫؛ کلایو گادرد‏‫؛ مترجم علی
رمضانی‌مقدم.
‏مشخصات نشر :تهران‏‫: پیدایش‏‫، 1390.
‏مشخصات ظاهری :‏‫184 ص.‏‫: مصور.
‏شابک :‏‫978-964-349-923-5
‏موضوع :ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.