• اشتراک
کتاب نا آرامی کودک نوشته آی‍ل‍ی‍ن‌ه‍ای‍ز؛
ن‍اآرام‍ی‌ ک‍ودک‌:
سرشناسه :هیز، آیلین
‏عنوان و نام پدیدآور :ن‍اآرام‍ی‌ ک‍ودک‌: شیوه های برخورد با کودکان کج خلق و ناآرام/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ آی‍ل‍ی‍ن‌
ه‍ای‍ز؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ت‍ی‍ن‌ پ‍درام‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : پ‍ی‍دای‍ش‌ ‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری :‏‫[95] ص. : م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌).
‏شابک :‏‫‏‫9789643492700
‏موضوع :کج‌خلقی در کودکان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.