• اشتراک
کتاب کودک از تولد تا شش سالگی نوشته ک‍ت‍ی‌ ه‍ال‍ن‍د
ک‍ودک‌ از ت‍ول‍د ت‍ا ش‍ش‌ م‍اه‍گ‍ی‌ :
شابک:‏‫‏‏ ‏‏‫‏‫978-964-349-274-8  
‏عنوان و نام پدیدآور :ک‍ودک‌: از ت‍ول‍د ت‍ا ش‍ش‌ م‍اه‍گ‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ت‍ی‌ ه‍ال‍ن‍د؛ م‍ت‍رج‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ ص‍ه‍ب‍ا.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری :‏‫63 ص.: مصور (رنگی).
‏موضوع :نوزاد - رشد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.