• اشتراک
کتاب کودک از دو تا سه سالگی نوشته ه‍ری‍ت‌ گ‍ری‍ف‍ی‌
ک‍ودک‌ از دو ت‍ا س‍ه‌ س‍ال‍گ‍ی‌ :
سرشناسه :گریفی، هریت
‏عنوان و نام پدیدآور :ک‍ودک‌ از دو ت‍ا س‍ه‌ س‍ال‍گ‍ی‌ / ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍ری‍ت‌ گ‍ری‍ف‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ف‍اطم‍ه‌ ص‍ه‍ب‍ا.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫، 1385.
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏63 ص.: مصور (رنگی).
‏شابک:‏‫‏‫ ‏‫978-964-349-2779  
‏موضوع :کودکان نوپا - رشد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.