• اشتراک
کتاب پندار پنهان نوشته سیدمحمدموسویان
پندار پنهان :
سرشناسه :موسویان، سیدمحمد
‏عنوان و نام پدیدآور :پندار پنهان : بررسی و نقد آثار و اندیشه‌های پائولو کوئیلو/ سیدمحمد
موسویان .
‏مشخصات نشر :قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ‏‫1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫288 ص.: مصور
‏شابک‏‫978-964-531-484-0 :
‏موضوع :ک‍وئ‍ی‍ل‍و، پ‍ائ‍ول‍و- نقد وتفسیر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.