• اشتراک
کتاب نمی از یم رمضان نوشته محمدامین پورامینی.
نمی‌از‌یم رمضان :
سرشناسه :پورامینی، امین
‏عنوان و نام پدیدآور :نمی‌از‌یم رمضان/ محمدامین پورامینی.
‏مشخصات نشر :قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‏‫، ‏‫1393.
‏مشخصات ظاهری :‏‫240 ص
‏شابک‏‫ ‫978-964-531-659-2 :
‏موضوع :دعاهای ماه رمضان - نقد و تفسیر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.