• اشتراک
کتاب گناه شناسی نوشته محسن قرائتی
گ‍ن‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ :
سرشناسه :ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :گ‍ن‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ م‍ح‍س‍ن‌ ق‍رائ‍ت‍ی‌ ؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍دی‌اش‍ت‍ه‍اردی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ درس‍ه‍ای‍ی‌ از ق‍رآن‌‏‫، 1377.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 282ص.
‏شابک‏‫‏‫: ‏‫978-964-90402-9-5
‏موضوع :گناه
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.